20160512 - Magor Marsh Nature Reserve
Return to Days Out Gallery Index
20160512-001-Hovering Kestrel
20160512-001-Hovering Kestrel
20160512-002-Orange Tip on Flower
20160512-002-Orange Tip on Flower
20160512-003-Mute Swan Grazing
20160512-003-Mute Swan Grazing
20160512-004-Mallard in Flight
20160512-004-Mallard in Flight
20160512-005-Marsh Marigold
20160512-005-Marsh Marigold
20160512-006-Water Vole
20160512-006-Water Vole
20160512-007-Swallows on Fence
20160512-007-Swallows on Fence
20160512-008-Swallow on Fence
20160512-008-Swallow on Fence
20160512-009-Small Tortoiseshell
20160512-009-Small Tortoiseshell
20160512-010-Dandilion Seeds
20160512-010-Dandilion Seeds
20160512-011-Mute Swan
20160512-011-Mute Swan
20160512-012-Grey Heron and Little Egret
20160512-012-Grey Heron and Little Egret
20160512-013-Water Vole
20160512-013-Water Vole
20160512-014-Stickleback
20160512-014-Stickleback
20160512-015-Water Vole
20160512-015-Water Vole
20160512-016-Water Vole
20160512-016-Water Vole
20160512-017-Water Vole
20160512-017-Water Vole
20160512-018-Mute Swans Grazing
20160512-018-Mute Swans Grazing
20160512-019-Mute Swans Grazing
20160512-019-Mute Swans Grazing
20160512-020-Setting Sun
20160512-020-Setting Sun
20160512-021-Mallards
20160512-021-Mallards
20160512-022-Swallow on Fence
20160512-022-Swallow on Fence